Jumaat, 15 Mac 2019

Al-Imran Ayat 129

4.3.129 Juz:4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 129:
.


Ringkasan tafsir;
  Yakni seluruh alam ini adalah hak milik dan kepunyaan Allah, dibawah perintah dan kekuasaan Allah, menghukum mengikut kehendak Allah.  Allah pengampun menerima taubat yang dahulunya derhaka kemudian kembali kepada Allah  atau menyeksa mereka yang engkar dengan sesuka Nya. 

Allah juga penyayang iaitu tidak menyegerakan seksa keatas orang-orang yang berdosa.

.

[previous] [next] [home]

.
Rujukan sumber,
Juzuk4, Surah3
Terjemahan,
121~130,
[GS]
https://sites.google.com/site/sitismartherbs/9/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      


Isnin, 11 Julai 2016

Surah Al-Bawarah (146)Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 146:
Ringkasan tafsir
Ayat ini menerangkan ada sebahagian ahli kitab itu memang telah kenal Nabi Muhammad itu melalui kitabnya yang menerangkan sangat jelas tentang Nabi Muhammad itu, tapi ada sebahagian pendita Yahudi dan Nasrani pula sengaja menyembunyikan kebenaran itu walau pun mereka sudah sedia maklum mengetahui kedatangan Nabi Muhammad  s.a.w. 


[Previous] [Next]
,
.
Sumber,
Terjemahan Surah 2, Ayat 141~150;  
[GS]
https://t.co/pBN8UoQD0i  
Ulasan Surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/112188248991487516803/posts/96ZQWsauBgU.

Mazhab n Hadith

4 Mazhab,  (lahir pada);
Imam Hanafi,  80H.
Imam Malik, 93H.
Imam Syafie, 150H.
Imam Hanbali, 164H,
,
4 Hadits sahih,  (lahir pada);
Imam Bukhari, 196H.
Imam Muslim, 202H.
Imam Abu Daud, 202H.
Imam Tirmizi, 209H.
,
Imam yang menghayati "Mazhab Shafie" ialah;
Imam Bukhari,
Imam Muslim,
Imam Nasa'i,
Imam Baihaqi,
Imam Turmudzi,
Imam Ibnu Majah,
Imam Tabari,
Imam Ibnu Hajar al-Asqalani,
Imam Abu Daud,
Imam Nawawi,
Imam As-Suyuti,
Imam Ibnu Katsdit,
Imam Adz-Dzahabi,
Imam Al-Hakim.

Selepas ini siapa lagi yang mengeluarkan hadits sahih @ doif?